Jac Weerts

Bruinkool-winning   

Bruinkool-winning   De reeds vertrokken dorpelingen hebben zich vanaf 2006 over meerdere nieuwe locaties verspreid: Neu-Pier, Inden-Altdorf, Schophofen. Een klein deel van hen zocht het geluk buiten de regio. Pier is een van de vele dorpen in dit reusachtig ‘Braunkohlrevier’ die zijn opgeofferd aan de grote honger van de Duitse bevolking naar elektriciteit. Het dorpsbelang moest op economische gronden wijken voor het landsbelang. De grootschalige bruinkoolwinning heeft helaas een enorme impact op mens en natuur. Het agrarisch ‘land’-schap zal in de komende decennia veranderen in een ‘water’-schap; in de volksmond al aangeduid met de term ‘Indenscher Ozean’.
Website by Folibee